روش جذب نیرو در CIA

1-    اعزام مامور از واشنگتن (لانگلی،ویرجینیا،قرارگاه سیا) جهت نشان کردن دانشجویان سال آخر در رشتهای مورد نیاز در دانشگاه های معتبر سراسر کشور

2-    مصاحبه ابتدایی با دانشجویانی که معرف معتبری از میان کارکنان «CIA» داشته باشند.

3-    تحقیقات محرمانه عملی و تطبیق با سوابق

4-    آزمایش هوش، استعداد و شخصیت از طریق تست

5-    مصاحبه با روان شناسی

6-    آزمایش دستگاه پلی گراف یا دروغ سنج همراه با مصاحبه ی فنی

جرات و جسارت شرط حضور

مجله اشترن، چاپ آلمان در مرداد ماه 1359 طی گزارشی با استناد به خبری که توسط خبرگزاری آسوشتید پرس از واشنگتون مخابره شد چنین نوشت : «مسئولان سازمان جاسوسی آمریکا معتقدند برای تجدید فعالیت این سازمان ابتدا باید از وجود عواملی استفاده شود که قدرت تحمل و جرات و جسارت انجام دستورات سیا را داشته باشند و برای استخدام چنین عواملی اخیرا در 12 روزنامه آمریکایی آگهی هایی بدین مضمون انتشار و مستقیما از مردم کمک خواسته شد برای استخدام در جست و جو افرادی هستیم که هنوز جرات و جسارت آن را دارندکه برای انجام کارهای ماجراجویانه و حادثه آفرین ، آمادگی کامل داشته باشند.هرگاه مایل باشید به اقصا نقاط جان سفر کنید و از اوضاع و احوال عالم با اطلاع شوید یا حوصله ماجراجویی داشته باشید در سازمان ما به هدف نهایی خود خواهید رسید» قابل توجه است که در ابتدای چنین آگهی هایی تنها یک مانور تبلیغاتی بوده و کسی از این طریق در سازمان استخدام نمی شد اما اکنون سال هاست که بیشترین نیروهای اطلاعاتی از روش فراخوان عمومی که ظاهری مردمی دارد و قدرت انتخاب بهترین گزینه را ایجاد می کند جهت استفاده های موقت یا به عنوان مامور و منبع اطلاعاتی و یا تحت عنوان همکار اطلاعاتی بهره برداری  می شود.

/ 0 نظر / 109 بازدید