ورود و شکل گیری گروه های شیطان پرستی

ورود و شکل گیری گروه های شیطان پرستی

یکی از جریان‌های فاسد فکری و فرهنگی که ابتدا مرزهای اخلاقیات را در کشورهای اروپایی و آمریکایی در هم شکسته و سپس به سرزمین‌‌های شرقی رسید شیطان‌پرستی یا شیطان‌گرایی است. ایران اسلامی علی‌الخصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نسبت به دیگر کشورهای اسلامی و شرقی با بیشترین حجم و تنوع آسیب‌ها و تهدیدات فرهنگی دست به گریبان بوده‌ است. در این میان تلاش کشورهای غربی برای استحاله فرهنگی نیز به عنوان عامل شتاب‌دهنده نقش موثری ر ایفا کرده است . هدف پژوهش حاضر بررسی اجمالی شکل‌گیری این نحله در جهان غرب و سپس راهیابی آن به کشورمان است.

شیطان‌پرستی یکی از جریان‌های ضد فرهنگی بین‌المللی است که به دلیل ماهیت و عملکرد دارای زوایای پنهانی می‌باشد . لکن در گردآوری داده‌ها سعی شده‌است از کامل‌ترین اطلاعات موجود و قابل دسترسی بهره‌برداری شود ، اما علی‌رغم تدابیر علمی متخذه احتمال تاریک ماندن برخی از ابعاد این " تهدید خاموش فرهنگی " نیز وجود دارد .

1- آشنایی با شیطان‌پرستی

سال‌های پس از رنسانس را می‌توان به سال‌های افسار گسیختگی جهان غرب در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و جنبه‌های متعدد منتهی به روابط انسانی توصیف کرد . پس از برداشته شدن یوق تعالیم متعصب کلیسای کاتولیک از گردن انسان غربی ، چند کنش عمده فکری و فلسفی شکل گرفت که شرح آن در حوصله این مقال نمی‌گنجد ،‌ لکن آنچه قابل توجه است ، رویکر‌د‌های متفاوت به مساله انسان و رابطه او با خدا است که زمینه‌های شکل‌گیری بسیاری از جریان‌های فلسفی را فراهم آورد . نکته‌ای که نباید از ذهن دور بماند ،‌تاثیرات گسترده مکاتب یونانی و شرقی بر اندیشه متفکران غربی است . در هر حال با در نظر گرفتن موارد فوق‌الذکر دامنه انتقاد‌گرایی به مباحث اصلی توحیدی یعنی جایگاه خدا ، انسان و شیطان نیز رسید . قرن‌ها بعد یعنی در سال‌های آغازین قرن بیستم برخی از عناصر فاسد‌‌الاخلاق با اتکا به گرایشات و نظریات توراتی و پروتستانی به صورت مخفیانه جریان " شیطان‌پرستی " را با ویژگی‌هایی همچون گناه‌گرایی ، ‌قتل ، ‌تجاوزات جنسی ، هدم اصول اخلاقی ، بی‌توجهی به مسائل توحیدی و ... پایه‌گذاری کردند .

اگرچه فطرت خداجوی انسانی عاملی بازدارنده در تمایل یافتن تعداد وسیعی از افراد جامعه انسانی به این جریان شده ، لکن استفاده از موسیقی‌های جذاب و متنوع ، انجام اعمال خارق‌العاده و دور از ذهن ،‌ تهی‌شدن انسانی غربی و عصر جدید از معنویت و اتصال به منبع فیض موجبات گرایش افراد اندکی را به این گروه‌ها فراهم آورد .
نکته حائز اهمیت آن است که علی‌رغم عدم استقبال عمومی از عضویت در گروه‌های شیطان‌پرستی ، آموزه‌ها و تعالیم گمراه‌کننده‌ای توسط ایشان و به وسیله ابزارهایی که در اختیار ایشان توسط قدرت‌های بزرگ سیاسی قرار گرفته ، ‌منتشر شده و می‌شود و این گروه‌ها در سراسر جهان همواره به عنوان کانون های فحشا و فساد شناخته می‌شوند . سال 1960 را می‌توان به صورت جدی آغاز دور جدید حیات و فعالیت شیطان‌پرستان در آمریکا دانست  ، ‌صرف‌نظر از انواع شیطان‌پرستی که طی سالیان متمادی باستانی همچون یونان ، عراق ، ‌ایران و ... وجود داشته است. نکته ضروری نقش قابل توجه یک مامور شناخته شده سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا در شکل‌گیری جریان مذکور می‌باشد.  

2- شیطـان‌پرستـی به چه معنـاست؟

شیطان پرستی به معنیپرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قویتر و موثرتر از نیروهای خوبدنیوی همچون خدا است. در شیطان پرستی شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر رویزمین، قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و ایندنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده می‌شود را قانونمند می‌کند. در شیطان پرستی،غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق از نیروها و اجنه و روحهای پلید و شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌شود؛ و در نهایت معنایشیطان پرستی؛ پرستش قدرت پلیدی است. به طور کلی دو تعریف برای گروه‌های شیطانپرستی در نظر افراد وجود دارد؛

تعریف اول: هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطانتعریف شده در دین مسیحیت که عاری از مفاهیم غیرطبیعی مربوط به پلیدی و زشتی است یایک شیطان انتزاعی) به عنوان خدا قبول داشته باشد و آن را عبادت کند، که معمولاً ازآن به عنوان الهه سیاه نیز یاد می‌کنند و آن را منتسب به طبیعت "حقیقی" انسانمی‌نامند.

تعریف دوم: گروه‌هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و یا عیسی را باخصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند. این تعریف معمولاً توسطبنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر مبنای این تعریف بسیاری ازگروه‌ها را شیطان پرست می‌نامند.

 

3- ضرورت انتخاب موضوع:  

روزگار عجیبی است؛ هر گوشه،  در هر خیابان یا بین دوستان را که نگاهمی‌کنی درباره این کلمه می‌شنوی؛ مخصوصا در بین کسانی که ادعای متال‌بازی و گوشدادن به موسیقی متال به خصوص سبک بلک‌متال را یدک می‌کشند.چیزی که الان در جامعهمشاهده می‌شود باب شدن شیطان پرستی و انداختن پنتاگرام در گردن است.بلک‌متالDarkthrone، مریلین مانسن ، نیروانا ، آنتون لاوی، کلیسای شیطان ، satanic bible ،آدم خواری ،  skull-n-bone .... احتمالا حداقل یکی از این کلمات تاکنون شنیده‌اید،آدمهای زیادی را هم دیده‌اید که خودشان را طرفدار این نامها و گروهها می‌دانند.موسیقی های آنها را گوش می‌دهند ، گاه‌گاه لباس‌های عجیب غریب می‌پوشند، علامتهایخاصی بین خودشان دارند. لذا بر آن شدیم تا در موردشیطان‌پرستی و شیطان‌پرستان تحقیقی اجمالی به عمل آوریم.

 

 

4- شـرح واژه هـا و اصطلاحـات

·        مسیحیان جودو : عرفانمسیحیت یهودی، کابالا( فرقه ای با تلفیق ادیان یهودیت و مسیحیت البته با تحریفاتفراوان

·         داسنی : پیروان فرقه باستانی ایزدی که بعدها به یزیدیان معروفشدند.

·        ملک طاووس : شیطان در فرقه یزیدیه با این نام یاد می شود.

·         پنتاگرام : ستاره پنج پر که از مهمترین و قدرتمندترین و ماندگارترین سمبل ها در تاریخ بشراست.

·         زقوم : درختی در جهنم با میوه ای بسیار تلخ که جهنمیان از آن میخورند.

 

5- تاریخچـه شیطـان پرستــی

شاید عده ایشیطان پرستی را آئینی مدرن و نهایتا مربوط به قرن ۱۶ - ۱۵ میلادی بدانند اما واقعیتچیز دیگری است. شاید بتوان تاریخچه شیطان پرستی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبتداد. البته شواهد به دست آمده این حرف را تصدیق می‌کند که شیطان پرستی در نواحیامریکای لاتین، امریکای جنوبی و افریقای مرکزی به قرن ها قبل از میلاد مسیحبرمی‌گردد و قبایلی که آثاری از آنها باقی مانده است این احادیث را تصدیق می‌کنند. در اکتشافات به دست آمده در آمریکای جنوبی یکی از قبایل این قاره که اعتقاد بسیاریبه خوب و بد داشتند شیطان را پرستش می‌کردند و حتی قربانی هایی را از انسان بهشیطان هدیه می‌کردند که مکانهای انجام مراسم قربانی هنوز وجود دارد و اجساد مومیاییبه دست آمده و نوع کشته شدن ها نشانگر قربانی شدن این انسانها (که در آنها بیشترزنان به چشم می‌خورند) است. در افریقای مرکزی و در دشتها و کویرهای سوزان این قارهنیز در قبایلی که معروفترین آن قبیله "اوکاچا" می‌باشد، شیطان به عنوان قدرت مطلقزمین و آسمان و پدید آورنده آن و خدای خشم

/ 0 نظر / 37 بازدید